Spory sądowe

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym oraz karnym, w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Działamy również w imieniu Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych.

Powyżej wymienione przykłady nie wyczerpują szerokiego katalogu spraw i sytuacji faktycznych, w których mogą Państwo potrzebować pomocy prawnej. W związku z tym pragniemy zapewnić, iż mogą Państwo liczyć na pomoc naszej Kancelarii także w innych sprawach, nawet tych nietypowych.