Wypadki w gospodarstwie rolnym

Jeżeli Ty lub Twój bliski miał wypadek w gospodarstwie rolnym, to masz prawo dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.

O odszkodowanie z ubezpieczenia rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wypadkowi podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Najczęstszymi wypadkami są zdarzenia podczas których poszkodowany poniósł śmierć lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę prawną, przy dochodzeniu w ich imieniu możliwie najwyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. W postępowaniach karnych reprezentujemy poszkodowanych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego.