Odszkodowanie za wypadki w gospodarstwie rolnym

Jeżeli Ty lub Twój bliski miał wypadek w gospodarstwie rolnym, to masz prawo dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.

O odszkodowanie z ubezpieczenia rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wypadkowi podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Najczęstszymi wypadkami są zdarzenia podczas których poszkodowany poniósł śmierć lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę prawną, przy dochodzeniu w ich imieniu możliwie najwyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. W postępowaniach karnych reprezentujemy poszkodowanych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie – kto może się o nie ubiegać?

O odszkodowanie może się ubiegać osoba, która:

  • jest osobą pracującą w gospodarstwie rolnym, np. rolnik, jego rodzina lub inne osoby,
  • jest osobą świadczącą pomoc sąsiedzką,
  • jest tzw. osobą trzecią, która dokonuje nagłych napraw lub innych usług, np. remontowo-budowlanych.