Windykacja

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z windykacją. W ramach tej specjalizacji prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów.

Świadczymy usługi w zakresie windykacji polubownej/przed sądowej. Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego, w tym skorzystania z elektronicznego postępowania upominawczego. Na etapie egzekucji komorniczej aktywnie wspieramy działalność komornika tak aby egzekucja była skuteczna i szybka.

Windykacja przedsądowa/polubowna obejmuje:

  • wezwanie dłużnika do zapłaty
  • negocjacje telefoniczne z dłużnikiem, w którym określany jest sposób i termin spłaty należności
  • działania terenowe polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem
  • nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje:

  • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze)
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitorowanie pracy sądu
  • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
  • wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej