Wypadki przy pracy

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, poza odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń społecznych, możesz mieć prawo do odszkodowania od swojego pracodawcy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę prawną, przy dochodzeniu w ich imieniu możliwie najwyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. W postępowaniach karnych reprezentujemy poszkodowanych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego.