Wypadki przy pracy – Lublin

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, poza odszkodowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz mieć prawo do odszkodowania od swojego pracodawcy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę prawną, przy dochodzeniu w ich imieniu możliwie najwyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. W postępowaniach karnych reprezentujemy poszkodowanych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – komu przysługuje?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobom, którym wypadek przydarzył się w momencie wykonywania czynności na rzecz pracodawcy lub poleceń przełożonych. Starać się mogą o nie również osoby, które pozostawały do dyspozycji pracodawcy przebywając między siedzibą firmy, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

O co mogą się Państwo ubiegać?

  • O odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (dotyczy osób, które na wskutek wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  • zadośćuczynienie za wszystkie krzywdy oraz zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot utraconych zarobków.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Państwu w wyborze najlepszego rozwiązania.