Odszkodowania Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusza Nikoniuka od początku swojej działalności specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Najważniejsza jest dla nas jakość świadczonych usług, dlatego każdemu klientowi oferujemy indywidualne podejście oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej. Pomożemy Państwu w sporządzaniu pism sądowych, udzielimy porad prawnych oraz będziemy reprezentowali Wasze interesy przed sądami oraz urzędami.

Specjalizujemy się w odszkodowaniach powypadkowych. Pomożemy Państwu w otrzymaniu zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, w tym również te, które doprowadziły do uszczerbków na zdrowiu lub śmierci. Radcy prawni z naszej kancelarii służą również pomocą dla osób, które doznały obrażeń w pracy.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • uszczerbków na zdrowiu,
 • wypadków komunikacyjnych, w których doszło do śmierci,
 • wypadków komunikacyjnych, w których doszło do uszczerbku na zdrowiu,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia tego typu spraw. Dla naszych klientów uzyskujemy zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania, zwroty kosztów leczenia oraz renty.

Do skorzystania z naszej oferty  zachęcamy wszystkie osoby poszkodowane, które doznały uszczerbku na zdrowiu, jak również osoby, które straciły na wskutek wypadku najbliższych krewnych.

Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatna konsultacja prawna – Lublin

Widzimy więcej niż konkurencja. Masz pytania związane z dochodzeniem roszczeń po wypadku?Nie szukaj dalej! Skontaktuj się z nami – napisz lub zadzwoń. Umówimy dogodna dla Ciebie spotkanie w naszej kancelarii lub Twoim domu. Jeżeli doznali P...
Czytaj dalej

Odszkodowania z OC sprawcy – Lublin

Właściciele samochodów doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obowiązkiem w dzisiejszych czasach jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC. Niestety nie wielu z nich wie, jak należy korzystać z takiego ub...
Czytaj dalej

Odszkodowanie za wypadki w gospodarstwie rolnym

Jeżeli Ty lub Twój bliski miał wypadek w gospodarstwie rolnym, to masz prawo dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC. O odszkodowanie z ubezpieczenia rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wyp...
Czytaj dalej

Wynagrodzenie

Bez opłat do czasu kiedy wygramy W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie pobieramy opłat wstępnych. Wynagrodzenie Kancelarii stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia, płatna dopiero po jego wypłacie lub wyegz...
Czytaj dalej

Wypadki komunikacyjne

Uszczerbki na zdrowiu

Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli są celowe i niezbędne (konieczne) np. zwrot kosztów leczenia, specjalnego odżywiania się, dojazdu na leczenie, opiekę osób trzecich, zwrot za zniszczone przedmioty, a także zwrot utraconego dochodu.

Renta dla poszkodowanego przysługuje w razie:

 • Utraty całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • Zwiększenia się jego potrzeb,
 • Zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Każda z powyższych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty. Konieczną przesłanką jest powstanie szkody poprzez zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów.

Czytaj dalej

Wypadki śmiertelne

Odszkodowanie – jest formą rekompensaty za doznaną szkodę w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącej następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny.

Kryteria wpływające na wysokość stosownego odszkodowania po śmierci osoby najbliższej:

 • utrata przez dziecko osobistych starań zmarłego rodzica o jego utrzymanie i wychowanie
 • śmierć dorastającego dziecka, na którego pomoc materialną rodzice mogli liczyć w najbliższej przyszłości jak i śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne
 • utrata oczekiwanego wsparcia na przyszłość (nie tylko materialnego) tj. opieki i pomocy zmarłego
 • doznanie silnego wstrząsu psychicznego na skutek tragicznej śmierci osoby najbliższej, co pociąga za sobą osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków i zwiększenie wydatków poniesionych na leczenie lub na pomoc innych osób
 • cierpienie związane z utratą osoby bliskiej i związane z tym osłabienie motywacji do przezwyciężania trudności życia codziennego
 • zmiana planów życiowych na skutek śmierci bliskiej osoby np. zaniechanie dalszej nauki z uwagi na konieczność podjęcia pracy
Czytaj dalej

Wypadki przy pracy – Lublin

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, poza odszkodowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz mieć prawo do odszkodowania od swojego pracodawcy, na podstawie przepisów kodeksu cywil...
Czytaj dalej

Zadośćuczynienia – Lublin

W ramach usług, które świadczy nasza kancelaria prawnicza, poza odszkodowaniami znajdą Państwo również pomoc w uzyskaniu zadośćuczynień za krzywdę. O zadośćuczynienie mogą się ubiegać osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu na ws...
Czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.
Bezpłatne konsultacje