Odszkodowania Lublin

Odszkodowania powypadkowe są jedną z głównych dziedzin naszej działalności. Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz wypadkami w gospodarstwach rolnych.

Dla naszych Klientów uzyskujemy zadośćuczynienie za doznane krzywdy, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia oraz rentę. Naszymi Klientami są osoby poszkodowane, które doznały uszczerbku na zdrowiu jak również osoby najbliższe ofiar wypadków.

Bezpłatna konsultacja

Widzimy więcej niż konkurencja Masz pytania związane z dochodzeniem roszczeń po wypadku? Nie szukaj dalej! Skontaktuj się z nami – napisz lub zadzwoń. Umówimy dogodna dla Ciebie spotkanie w naszej kancelarii lub Twoim domu....
Czytaj dalej

Wynagrodzenie

Bez opłat do czasu kiedy wygramy W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie pobieramy opłat wstępnych. Wynagrodzenie Kancelarii stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia, płatna dopiero po jego wypłacie lub wyegz...
Czytaj dalej

Wypadki komunikacyjne

Uszczerbki na zdrowiu

Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli są celowe i niezbędne (konieczne) np. zwrot kosztów leczenia, specjalnego odżywiania się, dojazdu na leczenie, opiekę osób trzecich, zwrot za zniszczone przedmioty, a także zwrot utraconego dochodu.

Renta dla poszkodowanego przysługuje w razie:

  • Utraty całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
  • Zwiększenia się jego potrzeb,
  • Zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Każda z powyższych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty. Konieczną przesłanką jest powstanie szkody poprzez zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów.

Czytaj dalej

Wypadki śmiertelne

Odszkodowanie – jest formą rekompensaty za doznaną szkodę w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącej następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny.

Kryteria wpływające na wysokość stosownego odszkodowania po śmierci osoby najbliższej:

  • utrata przez dziecko osobistych starań zmarłego rodzica o jego utrzymanie i wychowanie
  • śmierć dorastającego dziecka, na którego pomoc materialną rodzice mogli liczyć w najbliższej przyszłości jak i śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne
  • utrata oczekiwanego wsparcia na przyszłość (nie tylko materialnego) tj. opieki i pomocy zmarłego
  • doznanie silnego wstrząsu psychicznego na skutek tragicznej śmierci osoby najbliższej, co pociąga za sobą osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków i zwiększenie wydatków poniesionych na leczenie lub na pomoc innych osób
  • cierpienie związane z utratą osoby bliskiej i związane z tym osłabienie motywacji do przezwyciężania trudności życia codziennego
  • zmiana planów życiowych na skutek śmierci bliskiej osoby np. zaniechanie dalszej nauki z uwagi na konieczność podjęcia pracy
Czytaj dalej

Wypadki przy pracy

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, poza odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń społecznych, możesz mieć prawo do odszkodowania od swojego pracodawcy, na podstawie przepisów kodeksu c...
Czytaj dalej

Wypadki w gospodarstwie rolnym

Jeżeli Ty lub Twój bliski miał wypadek w gospodarstwie rolnym, to masz prawo dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC. O odszkodowanie z ubezpieczenia rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy w...
Czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.
Bezpłatne konsultacje