Odszkodowania Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusza Nikoniuka od początku swojej działalności specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Najważniejsza jest dla nas jakość świadczonych usług, dlatego każdemu klientowi oferujemy indywidualne podejście oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej. Pomożemy Państwu w sporządzaniu pism sądowych, udzielimy porad prawnych oraz będziemy reprezentowali Wasze interesy przed sądami oraz urzędami.

Specjalizujemy się w odszkodowaniach powypadkowych. Pomożemy Państwu w otrzymaniu zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, w tym również te, które doprowadziły do uszczerbków na zdrowiu lub śmierci. Radcy prawni z naszej kancelarii służą również pomocą dla osób, które doznały obrażeń w pracy.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • uszczerbków na zdrowiu,
 • wypadków komunikacyjnych, w których doszło do śmierci,
 • wypadków komunikacyjnych, w których doszło do uszczerbku na zdrowiu,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia tego typu spraw. Dla naszych klientów uzyskujemy zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania, zwroty kosztów leczenia oraz renty.

Do skorzystania z naszej oferty  zachęcamy wszystkie osoby poszkodowane, które doznały uszczerbku na zdrowiu, jak również osoby, które straciły na wskutek wypadku najbliższych krewnych.

Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatna konsultacja prawna – Lublin

Widzimy więcej niż konkurencja. Masz pytania związane z dochodzeniem roszczeń po wypadku?Nie szukaj dalej! Skontaktuj się z nami – napisz lub zadzwoń. Umówimy dogodna dla Ciebie spotkanie w naszej kancelarii lub Twoim domu. Jeżeli doznali P...
Czytaj dalej

Odszkodowania z OC sprawcy – Lublin

Właściciele samochodów doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obowiązkiem w dzisiejszych czasach jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC. Niestety nie wielu z nich wie, jak należy korzystać z takiego ub...
Czytaj dalej

Odszkodowanie za wypadki w gospodarstwie rolnym

Jeżeli Ty lub Twój bliski miał wypadek w gospodarstwie rolnym, to masz prawo dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC. O odszkodowanie z ubezpieczenia rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wyp...
Czytaj dalej

Wynagrodzenie

Bez opłat do czasu kiedy wygramy W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie pobieramy opłat wstępnych. Wynagrodzenie Kancelarii stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia, płatna dopiero po jego wypłacie lub wyegz...
Czytaj dalej

Wypadki komunikacyjne

Uszczerbki na zdrowiu

Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli są celowe i niezbędne (konieczne) np. zwrot kosztów leczenia, specjalnego odżywiania się, dojazdu na leczenie, opiekę osób trzecich, zwrot za zniszczone przedmioty, a także zwrot utraconego dochodu.

Renta dla poszkodowanego przysługuje w razie:

 • Utraty całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • Zwiększenia się jego potrzeb,
 • Zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Każda z powyższych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty. Konieczną przesłanką jest powstanie szkody poprzez zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów.

Czytaj dalej

Wypadki śmiertelne

Odszkodowanie – jest formą rekompensaty za doznaną szkodę w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącej następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny.

Kryteria wpływające na wysokość stosownego odszkodowania po śmierci osoby najbliższej:

 • utrata przez dziecko osobistych starań zmarłego rodzica o jego utrzymanie i wychowanie
 • śmierć dorastającego dziecka, na którego pomoc materialną rodzice mogli liczyć w najbliższej przyszłości jak i śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne
 • utrata oczekiwanego wsparcia na przyszłość (nie tylko materialnego) tj. opieki i pomocy zmarłego
 • doznanie silnego wstrząsu psychicznego na skutek tragicznej śmierci osoby najbliższej, co pociąga za sobą osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków i zwiększenie wydatków poniesionych na leczenie lub na pomoc innych osób
 • cierpienie związane z utratą osoby bliskiej i związane z tym osłabienie motywacji do przezwyciężania trudności życia codziennego
 • zmiana planów życiowych na skutek śmierci bliskiej osoby np. zaniechanie dalszej nauki z uwagi na konieczność podjęcia pracy
Czytaj dalej

Wypadki przy pracy – Lublin

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, poza odszkodowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz mieć prawo do odszkodowania od swojego pracodawcy, na podstawie przepisów kodeksu cywil...
Czytaj dalej

Zadośćuczynienia – Lublin

W ramach usług, które świadczy nasza kancelaria prawnicza, poza odszkodowaniami znajdą Państwo również pomoc w uzyskaniu zadośćuczynień za krzywdę. O zadośćuczynienie mogą się ubiegać osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu na ws...
Czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.
Bezpłatne konsultacje

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk, z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. 3 Maja 22 lok. 5.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.