Prawo pracy

Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentujemy klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.