Uszczerbki na zdrowiu

Jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, należy się Tobie odszkodowanie powypadkowe. Pomagamy uzyskać dla naszych klientów świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty.

Zadośćuczynienie – jest pieniężną formą rekompensaty za doznaną krzywdę. Czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia jest w szczególności stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość choroby, leczenia i rehabilitacji a także wiek poszkodowanego.

Kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała:

  • długotrwałość leczenia – czas trwania leczenia i rehabilitacji
  • długotrwałość cierpienia na skutek doznanych urazów, bolesność zabiegów i operacji
  • stopień uszczerbku na zdrowiu – im wyższy uszczerbek tym większe zadośćuczynienie
  • intensywność i czas trwania cierpień psychicznych (nerwowość, lęk, uczucie dyskomfortu, poczucie nieprzydatności społecznej, problemy ze snem itp.)
  • konieczność pomocy osób drugich – problemy ze wstawaniem, chodzeniem, przygotowywaniem posiłków, codzienną higieną osobistą itp.
  • nieodwracalność (trwałość) następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie
  • rokowania na przyszłość – brak możliwości podjęcia zatrudnienia w przyszłości, konieczność rezygnacji z pasji, aktywnego korzystania z rozrywek, uprawiania sportu
  • wiek poszkodowanego – młodsi poszkodowani otrzymują większe zadośćuczynienie
  • płeć poszkodowanego – obrażenia, które doprowadziły do oszpeceń np. w obrębie twarzy są oceniona bardziej dotkliwe u kobiet niż u mężczyzn
  • pogorszenie sytuacji życiowej – zmiana stopy życiowej, zamożności poszkodowanego
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk, z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. 3 Maja 22 lok. 5.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.