Uszczerbki na zdrowiu

Jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, należy się Tobie odszkodowanie powypadkowe. Pomagamy uzyskać dla naszych klientów świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty.

Zadośćuczynienie – jest pieniężną formą rekompensaty za doznaną krzywdę. Czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia jest w szczególności stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość choroby, leczenia i rehabilitacji a także wiek poszkodowanego.

Kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała:

  • długotrwałość leczenia – czas trwania leczenia i rehabilitacji
  • długotrwałość cierpienia na skutek doznanych urazów, bolesność zabiegów i operacji
  • stopień uszczerbku na zdrowiu – im wyższy uszczerbek tym większe zadośćuczynienie
  • intensywność i czas trwania cierpień psychicznych (nerwowość, lęk, uczucie dyskomfortu, poczucie nieprzydatności społecznej, problemy ze snem itp.)
  • konieczność pomocy osób drugich – problemy ze wstawaniem, chodzeniem, przygotowywaniem posiłków, codzienną higieną osobistą itp.
  • nieodwracalność (trwałość) następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie
  • rokowania na przyszłość – brak możliwości podjęcia zatrudnienia w przyszłości, konieczność rezygnacji z pasji, aktywnego korzystania z rozrywek, uprawiania sportu
  • wiek poszkodowanego – młodsi poszkodowani otrzymują większe zadośćuczynienie
  • płeć poszkodowanego – obrażenia, które doprowadziły do oszpeceń np. w obrębie twarzy są oceniona bardziej dotkliwe u kobiet niż u mężczyzn
  • pogorszenie sytuacji życiowej – zmiana stopy życiowej, zamożności poszkodowanego
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.