Prawo spółek i gospodarcze

Sprawy ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego.

Posiadamy doświadczenie w zakładaniu spółek – od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowujemy projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu, oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek.