Wynagrodzenie

Bez opłat do czasu kiedy wygramy

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie pobieramy opłat wstępnych.

Wynagrodzenie Kancelarii stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia, płatna dopiero po jego wypłacie lub wyegzekwowaniu. Taki sposób rozliczenia sprawia, iż zależy nam, aby uzyskać dla Państwa jak najwyższe kwoty.

Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się przez Kancelarię z Państwa sprawą. Jego wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu czynności jakie należy wykonać. Warunki uregulowane są w umowie zawieranej z klientem na początku współpracy.

W przypadku, gdy Poszkodowany nie został zwolniony z kosztów sądowych i nie stać go na pokrycie opłat, istnieje możliwość pokrycia kosztów sądowych za Klienta.

W zakresie prowadzonych spraw o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę nie pobieramy żadnych opłat za dodatkowe porady prawne.

Gwarancje

Priorytetem Kancelarii jest zapewnienie wszystkim Klientom pewności, iż nasze usługi są świadczone z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu oraz z poszanowaniem zasad obowiązujących przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Gwarancję finansową dla wszystkich naszych Klientów stanowi przede wszystkim program ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej posiadany przez Kancelarię. Jesteśmy członkiem systemu ubezpieczeń obowiązkowych radców prawnych z sumą gwarancyjną 350.000 EURO (ponad 1.5 mln zł.) na każdego z radców prawnych Kancelarii.

O wysokim poziomie naszych usług świadczy fakt, iż od początku działalności Kancelarii nie zgłoszono żadnej szkody do naszego ubezpieczyciela.

Zachowujemy w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Radcowie prawni i adwokaci stanowiący zespół Kancelarii są bowiem ustawowo obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.