Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku,
Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
Postanowienie Sądu Najwyższego

Sprawa karna dotyczyła wypadku komunikacyjnego z 2013 r., w którym zginął młody chłopiec. Kierowca samochodu osobowego, nie zachowując należytej ostrożności zjechał na przeciwny pas ruchu i potrącił prawidłowo poruszającego się w tym samym kierunku lewą krawędzią pasa lewego drogi 13 letniego pieszego, który na skutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć, a następnie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ponadto oskarżony odpowiadał już za spowodowanie podobnego wypadku. Sąd Rejonowy uznał kierowcę za winnego przedmiotowego zdarzenia, wymierzając mu karę 8 lat pozbawienia wolności. Niniejszy wyrok został zaskarżony co do wysokości orzeczonej kary. W apelacji pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wnosił o wymierzenie sprawcy 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy uwzględnił apelację, podnosząc orzeczoną wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności do 12 lat.
W uzasadnieniu Sąd Okręgowy, podzielił argumentację przedstawioną w apelacji podnosząc: „Ucieczka (oskarżonego) za granicę podyktowana była chęcią uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwieniem lub utrudnieniem ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym tożsamości osoby odpowiedzialnej za wypadek. (…) Oskarżony, nie wyciągnął właściwych wniosków ze swojego wcześniejszego zachowania na drodze i po raz kolejny doprowadził do zaistnienia wypadku ze skutkiem śmiertelnym i znowu pozostawił swoją ofiarę na drodze. (…)
W ocenie sądu okręgowego tylko najwyższy wymiar kary uczyni zadość społecznemu odczuciu sprawiedliwości i spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa”.
Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy oskarżonego jako oczywiście bezzasadną.