Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 31 maja 2016 r.

Roszczenie żony i córek po śmierci męża oraz ojca, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2004 r. Kierujący samochodem osobowym, będąc w stanie nietrzeźwości, zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. W wyniku wypadku śmierć ponieśli pasażerowie prawidłowo poruszającego się samochodu, jednym z nich był poszkodowany.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Żona

20.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

120.000 zł +odsetki

Córka

20.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

120.000 zł +odsetki

Córka

ODMOWA

120.000 zł

100.000 zł

100.000zł

+odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „szczególny rodzaj dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w rodzinie, utrzymywania więzi z najbliższymi członkami rodziny zasługuje w hierarchii wartości na wyjątkową ochronę. Naruszenie bowiem powyższego dobra osobistego powoduje nieodwracalną, ogromną stratę i cierpienie psychiczne. Relacje natomiast między małżonkami, jak i rodzicami a dziećmi należą do najbliższych w rodzinie (…) krzywda wywołana śmiercią współmałżonka jest jedną z najbardziej dotkliwych i najmocniej odczuwalnych z uwagi na rodzaj i siłę więzi rodzinnych oraz rolę pełnioną w rodzinie”.

Odnośnie żony zmarłego Sąd podniósł: „Po śmierci męża życie powódki uległo radykalnej zmianie, w której nie potrafiła się odnaleźć. Utraciła poczucie bezpieczeństwa, życiowej stabilizacji, możliwość opieki, pomocy i wsparcia”.

Odnośnie dzieci zmarłego Sąd argumentował przyznane kwoty zadośćuczynienia, wskazując: „powódki we wczesnym okresie dzieciństwa straciły ojca – jedną z dwóch najbliższych i najważniejszych osób, których nikt nie może zastąpić, pozbawione zostały tym samym miłości ojca, osobistych jego starań o utrzymanie i wychowanie, normalnego życia rodzinnego i poczucia bezpieczeństwa”.