Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.

Roszczenie rodziców po śmierci syna oraz siostry po śmierci brata (13 lat), poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2013 r. Kierujący potrącił prawidłowo poruszającego się pieszego. Na skutek przedmiotowego zdarzenia chłopiec poniósł śmierć na miejscu.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Matka

30.000 zł

120.000 zł

120.000 zł

150.000 zł +odsetki

Ojciec

30.000 zł

120.000 zł

120.000 zł

150.000 zł +odsetki

Siostra

25.000 zł

76.000 zł

76.000 zł

101.000zł

+odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania na rzecz rodziców po śmierci syna.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Matka

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

Ojciec

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

Uzasadniając wyrok Sąd uwzględnił przede wszystkim fakt, że powodowie utracili więź ze swoim bliskim oraz prawo do posiadania pełnej rodziny. „Powodowie muszą nadal żyć ze świadomością utraty syna i przyrodniego brata i towarzyszącym im z tego powodu bólem”.

Sąd wskazał, iż „żałoba w rodzinie powodów nadal trwa, a pustka pozostała po wspólnym dziecku nie zostanie nigdy już zapełniona z uwagi na wiek powodów i ich tragiczne przeżycia związane ze śmiercią”. Odnośnie zasądzonego odszkodowania, w ocenie Sądu nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obojga powodów w związku ze śmiercią ich syna. „Obecnie rodzice chłopca utracili oczekiwane wsparcie na przyszłość od syna (…) Zmarły w przyszłości opiekowałby się rodzicami, pomagałby w ciężkich pracach, swoją osobą dawałby gwarancję, że najbliżsi mogą na niego liczyć”.