Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 września 2017 r.

W 2006 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym śmierć poniosły cztery osoby. Sporna w przedmiotowej sprawie była wysokość kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania należna członkom rodziny po śmierci najbliższych osób.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody Odszkodowanie z odsetkami Zadośćuczynienie z odsetkami
Mąż, syn ojciec 40.000 zł ———- 410.000
Córka, siostra wnuczka 30.000 zł ——-=– 357.000 zł
Mąż, dziadek, teść 20.000 zł 41.000 zł 220.000 zł
Syn 0 zł ———- 105.000 zł
Syn, brat 20.000 zł   56.000 zł   159.000 zł
Córka 0 zł 23.000 zł 136.000 zł

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił argumentację prawników kancelarii, iż śmierć najbliższych osób spowodowała szereg zmian w funkcjonowaniu systemu rodzinnego powodów. Prawo do życia w rodzinie i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. Więź ta została bezpowrotnie utracona na skutek zawinionego działania sprawcy wypadku drogowego. Co istotne zadośćuczynienie nie jest wypłacane automatycznie. W każdym przypadku konieczne jest wykazanie, że śmierć spowodowała krzywdę osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia. Rolą pełnomocnika w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest wykazanie wszystkich istotnych okoliczności (nadanie im odpowiedniej rangi), które są brane przez sąd pod uwagę przy zasądzaniu kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania.