Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 listopada 2014 r.

Roszczenie matki i brata po śmierci poszkodowanego (18 lat) w wyniku wypadku komunikacyjnym w 2009 r. Kierujący samochodem osobowym przekroczył administracyjnie dozwoloną prędkość i w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzania innego samochodu, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w rowerzystów,

jednym z nich był poszkodowany.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Matka ODMOWA 150.000 zł 150.000 zł 150.000 zł +odsetki
Brat 5.950 zł 75.050 zł 75.050 zł 81.000 zł +odsetki

*Ubezpieczyciel w likwidacji przyjął 30 % przyczynienie się poszkodowanego do szkody.

**Sąd nie uwzględnił przyczynienia się poszkodowanego do szkody, wskazując, iż wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca pojazdu.

W ocenie Sądu żądanie powodów zasądzenia na ich rzecz zadośćuczynienia było usprawiedliwione i co do wysokości i co do zasady. „Roszczeń dochodzi matka i jedyny brat, którzy mieszkali w jednym domu i wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe. Stanowili rodzinę. Nagła śmierć (syna i brata) spowodowała u powodów cierpienie i pogorszenie jakości życia”.