Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 marca 2016 r.

Roszczenie żony i dzieci po śmierci męża oraz ojca poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2014 r. Kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym samochodem. Poszkodowany był kierowcą prawidłowo poruszającego się pojazdu.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Żona

30.000 zł

120.000 zł

70.000 zł

100.000 zł +odsetki

Córka

15.000 zł

105.000 zł

65.000 zł

80.000 zł +odsetki

Syn

15.000 zł

105.000 zł

65.000 zł

80.000zł

+odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania na rzecz żony po śmierci męża.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Żona

ODMOWA

30.000 zł

30.000 zł

30.000 zł

+odsetki

W uzasadnieniu Sąd wskazał: „Po śmierci (poszkodowanego) u powodów pojawiło się dużo uczuć takich jak rozpacz, ogromny żal, smutek, przygnębienie, poczucie niepowetowanej straty, co jest konsekwencją żałoby. Jakość życia powodów została w znacznym stopniu obniżona (…) Pozostałe uczucia smutku, osamotnienia i żalu będą towarzyszyły powodom z pewnością przez następne lata ich życia, powodowie do chwili obecnej doświadczają negatywnych emocji w okresach wspomnień o mężu i ojcu”.

Sąd Okręgowy uzasadniając przyznanie stosownego odszkodowania po śmierci męża podniósł, iż: „Zmarły bardzo dbał i opiekował się rodziną, żoną oraz dziećmi. Powódka nie musiała martwić się o bieżącą pomoc finansową, opiekę czy pomoc w pracach domowych, a więc mogła ona jeszcze przez długie lata liczyć na jego wsparcie i pomoc (…) Niewątpliwie więc śmierć poszkodowanego spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej powódki przejawiające się w utracie wsparcia i pomocy w rozmaitych sytuacjach życiowych, w utracie szansy na pomoc w przyszłości”.