Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2016 r.

Roszczenie męża i dzieci po śmierci żony oraz matki, a także wnuków po śmierci dziadków, poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym w 1999 r. Samochód ciężarowy wjechał w prawidłowo stojący w celu ustąpienia pierwszeństwa samochód osobowy, wskutek czego samochód osobowy został przemieszczony na pas ruchu dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku wypadku śmierć ponieśli poszkodowani, będący pasażerami samochodu osobowego.

Powód

Wypłacono w trakcie procesu

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Mąż

40.000 zł

90.000 zł

50.000 zł

90.000 zł

+ odsetki

Syn

Wnuk

30.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

70.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

30.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

70.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

40.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

60.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

40.000 zł

ODMOWA

120.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

80.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

120.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania po śmierci żony na rzecz męża oraz na rzecz najmłodszej córki.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Mąż

ODMOWA

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

+odsetki

Córka

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

W uzasadnieniu Sąd wskazał: „W wyniku tragicznej śmierci (poszkodowanych) dotychczasowe życie powodów uległo załamaniu. Uczucie pustki i rozżalenia towarzyszy im do chwili obecnej. Wciąż szukają wytłumaczenia tego co się stało”. U powodów na skutek śmierci osób najbliższych wystąpiła reakcja depresyjna jako reakcja żałoby.

Sąd Okręgowy argumentując przyznanie stosownego odszkodowania w ww. kwotach podniósł, iż: „Należy podkreślić, iż tragiczna śmierć (matki i żony) odbiła się na stanie psychicznym powodów i spowodowała ograniczenie ich aktywności, znacznie uległa też pogorszeniu ich sytuacja finansowa. To wszystko zostało im bezpowrotnie „odebrane”, powodowie utracili środki materialne i niematerialne (opiekę i pomoc), jakich mogli oczekiwać od zmarłej”.