Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 marca 2016 r.

Roszczenie rodziców i brata po śmierci syna oraz brata (18 lat) poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2009 r. Kierujący samochodem osobowym przekroczył administracyjnie dozwoloną prędkość i w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzania innego samochodu, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w rowerzystów, jednym z nich był poszkodowany.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Matka ODMOWA 150.000 zł 100.000 zł 100.000 zł +odsetki
Ojciec 11.200 zł 138.800 zł 88.800 zł 100.000 zł +odsetki
Brat 5.950 zł 75.050 zł 44.050 zł 50.000zł

+odsetki

*Ubezpieczyciel w likwidacji przyjął 30 % przyczynienie się poszkodowanego do szkody.

**Sąd nie uwzględnił przyczynienia się poszkodowanego do szkody, wskazując, iż wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca.

Sąd w uzasadnieniu podniósł: „Niewątpliwie przeżycie śmierci najbliższego członka rodziny stanowi wielką dolegliwość psychiczną, której skutki rozciągają się na całe życie osoby bliskiej, w zasadzie nie do naprawienia wobec niemożności przywrócenia stanu poprzedniego. W każdym przypadku śmierć osoby bliskiej jest bolesnym ciosem przeżywanym nie tylko w momencie powzięcia o niej wiadomości, cierpienia psychiczne zawsze rozciągnięte są w czasie, a śmierć osoby bliskiej jest co do zasady najbardziej traumatycznym przeżyciem w życiu dla każdego człowieka. Zwłaszcza dotyczy to rodzica, niezależnie czy to matka, czy ojciec, który musi przeżyć śmierć swojego dziecka. Naturalny porządek rzeczy wobec śmierci dziecka zostaje bowiem gwałtownie odwrócony”.