Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 grudnia 2015 r.

Roszczenie żony po śmierci męża, dzieci po śmierci ojca oraz matki po śmierci syna, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2005 r. Kierujący samochodem typu bus, zjechał na lewy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym autobusem. Obaj kierowcy w wyniku zdarzenia ponieśli śmierć. Poszkodowany był kierowcą autobusu.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Żona 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł +odsetki
Córka 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł +odsetki
Syn 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł

+odsetki

Matka 20.000 zł 100.000 zł 30.000 zł 50.000zł

+odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „postępowanie dowodowe potwierdziło, że więź rodzinna pomiędzy powodami a zmarłym była szczególnie silna. Należy też wskazać, iż spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym śmierć poniósł poszkodowany było zawinionym i bezprawnym naruszeniem dobra osobistego powodów w postaci prawa do życia w rodzinie oraz prawa do utrzymania więzi rodzinnych. Nie budzi też wątpliwości istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy opisanym zdarzeniem a naruszeniem dóbr osobistych powodów. Przeżywanie przez powodów żałoby po stracie męża (ojca/syna) było szczególnie intensywne. Tym samym Sąd miał uprawnienie do przyznania powodom odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *