Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 grudnia 2015 r.

Roszczenie żony po śmierci męża, dzieci po śmierci ojca oraz matki po śmierci syna, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2005 r. Kierujący samochodem typu bus, zjechał na lewy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym autobusem. Obaj kierowcy w wyniku zdarzenia ponieśli śmierć. Poszkodowany był kierowcą autobusu.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Żona 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł +odsetki
Córka 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł +odsetki
Syn 20.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 80.000 zł

+odsetki

Matka 20.000 zł 100.000 zł 30.000 zł 50.000zł

+odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „postępowanie dowodowe potwierdziło, że więź rodzinna pomiędzy powodami a zmarłym była szczególnie silna. Należy też wskazać, iż spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym śmierć poniósł poszkodowany było zawinionym i bezprawnym naruszeniem dobra osobistego powodów w postaci prawa do życia w rodzinie oraz prawa do utrzymania więzi rodzinnych. Nie budzi też wątpliwości istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy opisanym zdarzeniem a naruszeniem dóbr osobistych powodów. Przeżywanie przez powodów żałoby po stracie męża (ojca/syna) było szczególnie intensywne. Tym samym Sąd miał uprawnienie do przyznania powodom odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”