Kto może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej?

Roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Są to takie osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od zmarłego.

W pierwszej kolejności do osób uprawnionych do zadośćuczynienia należy zaliczyć:

  • dzieci,
  • małżonka,
  • rodziców,
  • rodzeństwo zmarłego,

pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowy. Istotne jednak jest to, że o tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego, decyduje układ faktyczny stosunków rodzinnych pomiędzy zmarłym a tymi osobami Zatem nadrzędnym kryterium jest więź uczuciowa łącząca pokrzywdzonego ze zmarłym. W związku z powyższym krąg osób najbliższych rozszerza się o:

  • konkubentów,
  • dziadków,
  • pasierbów,
  • wujów,
  • macochy, ojczymów itd.

Reasumując nie chodzi zatem o „członków najbliższej rodziny”, a o „najbliższych członków rodziny”, a zatem najistotniejszym czynnikiem wpływającym na to, komu przysługuje zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie, jest stopień zażyłości i więzi uczuciowej a nie pokrewieństwa.

W razie gdy jest kilka osób uprawnionych, każda z nich może samodzielnie występować z roszczeniami, niezależnie od pozostałych.