Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Roszczenie matki i rodzeństwa po śmierci syna i brata, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 1999 r. Kierujący samochodem osobowym w skutek niedostosowania techniki i taktyki jazdy do warunków panujących na drodze, doprowadził kierowany przez siebie pojazd do poślizgu, w następstwie czego pojazd ten przemieścił się na przeciwny pas ruchu i zderzył się z busem przewożącym pasażerów. W wyniku powyższego śmierć na miejscu zdarzenia poniósł pasażer samochodu osobowego.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody W.P.S. Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Matka 12.000 zł 90.000 zł 90.000 zł 102.000 zł + odsetki
Siostra 6.000 zł 76.000 zł 74.000 zł 80.000 zł + odsetki
Siostra 6.000 zł 76.000 zł 74.000 zł 80.000 zł + odsetki
Brat 6.000 zł 76.000 zł 74.000 zł 80.000 zł + odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „Nie może budzić w stanie faktycznym sprawy wątpliwości, że wielodzietna rodzina zmarłego, przed jego śmiercią była bardzo zżyta i funkcjonowała pomyślnie w otoczeniu. W rodzinie panowały prawidłowe relacje interpersonalne. Należy uznać, że cierpienia wszystkich powodów spowodowane utratą najbliższego członka rodziny i to w tak młodym wieku (12 lat), są trudne do jakiegokolwiek przeliczenia na pieniądze. Rolą zadośćuczynienia jest w odpowiedniej mierze zaspokoić cierpienia za doznaną krzywdę, w sprawie za utratę więzi rodzinnych i to nie tyle ich przerwanie, co bezpowrotne pozbawienie na przyszłość.”

Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 14 lutego 2017 r.

Roszczenie żony i córek po śmierci męża oraz ojca, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2007 r. Kierujący samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości oraz prowadząc z nadmierną prędkością doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym kierowanym przez poszkodowanego, który w wyniku obrażeń wielonarządowych poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody W.P.S. Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Żona 15.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 115.000 zł + odsetki
Córka 10.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 110.000 zł + odsetki
Syn 10.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 110.000 zł + odsetki
Córka ODMOWA 110.000 zł 110.000 zł 110.000 zł + odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „nie budzi wątpliwości, że rodzina powodów przez nagłą śmierć męża i ojca doznała wielkiej niepowetowanej krzywdy, gdy uwzględni się „zdrowe” funkcjonowanie tej rodziny za życia poszkodowanego. Powodowie utracili zatem osobę najbliższą, a tym samym więź rodzinną, emocjonalną, prawo do życia w pełnej rodzinie.”

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r.

Roszczenie żony i matki po śmierci męża i dziecka oraz dzieci i rodzeństwa po śmierci ojca i brata poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym w 1999 r. Kierujący samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień do kierowania samochodami, na skutek przekroczenia dozwolonej prędkości uderzył w prawidłowo jadący samochód ciężarowy a następnie zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku wypadku śmierć poniosły 3 osoby, w tym poszkodowani (kierowca i pasażer prawidłowo poruszającego się samochodu).

 

Powód Wypłacono w likwidacji szkody W.P.S. Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Żona

Matka

40.000 zł

34.000 zł

76.000 zł

80.000 zł

40.000 zł

31.000 zł

80.000 zł + odsetki

65.000 zł + odsetki

Syn

Brat

24.000 zł

10.000 zł

89.000 zł

26.000 zł

46.000 zł

26.000 zł

70.000 zł + odsetki

36.000 zł + odsetki

Syn

Brat

24.000 zł

10.000 zł

89.000 zł

26.000 zł

46.000 zł

26.000 zł

70.000 zł + odsetki

36.000 zł + odsetki

Syn

Brat

24.000 zł

10.000 zł

89.000 zł

26.000 zł

46.000 zł

26.000 zł

70.000 zł + odsetki

36.000 zł + odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu podniósł: „trzeba wskazać, że bez wątpienia wzajemne relacje poszkodowanych z powodami były bliskie. Powodowie zasadnie mogli liczyć na ich wsparcie i pomoc w codziennych sprawach. W wyniku śmierci poszkodowanych dotychczasowe życie powodów uległo załamaniu. Uczucie pustki i rozżalenia towarzyszy im do chwili obecnej.”

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Roszczenie syna po śmierci rodziców oraz ojczyma po śmierci pasierbów, poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym w 1999 r. Kierująca samochodem osobowym nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła czołowo w samochód ciężarowy. W wyniku wypadku śmierć ponieśli poszkodowani, będący pasażerami samochodu osobowego oraz kierująca pojazdem.

 

Powód Wypłacono w likwidacji szkody W.P.S. Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Syn ODMOWA 500.000 zł (po śmierci rodziców) 500.000zł 500.000 zł + odsetki
Ojczym ODMOWA 100.000 zł (po śmierci pasierbów) 100.000zł 100.000 zł + odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania na rzecz syna po śmierci rodziców oraz na rzecz ojczyma.

 

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne odszkodowanie
Syn 50.000 zł 450.000 zł (po śmierci rodziców) 150.000 zł 200.000 zł

+odsetki

Ojczym ODMOWA 50.000 zł (po śmierci pasierbów) 50.000 zł 50.000 zł

+odsetki

 

W chwili wypadku syn zmarłych miał 2 lata. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku podniósł: „Jedną z przesłanek wpływających na wysokość zadośćuczynienia jest wiek osoby domagającej się jego zapłaty (…) Co prawda znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju emocjonalnego małoletni nie uświadamia sobie śmierci rodziców i nieodwracalności ich utraty, jednak, szczególnie w sytuacji powoda, gdy w wypadku stracił on obydwoje rodziców, odczuwa brak osób bliskich, dodatkowo nie rozumiejąc ich przyczyny, czeka na ich powrót. (…) z uwagi na wiek, w którym utracił rodziców, powód nie miał możliwości świadomego ich poznania, nawiązania z nimi więzi o charakterze poznawczym, intelektualnym, a tym samym do rozwinięcia poczucia przynależności i wspólnoty z osobami najbliższymi w ramach rodziny, uznanej przez Konstytucję za podstawową komórkę społeczną”. Uzasadniając przyznanie zadośćuczynienia na rzecz ojczyma Sąd wskazał: „Między (powodem) oraz zmarłymi, mimo braku biologicznego pokrewieństwa rozwinęła się silna rodzinna, emocjonalna i uczuciowa więź (…) Nagłe zerwanie tych relacji spowodowało u powoda poważne problemy zdrowotne(…) Przechodził on silną reakcję żałoby (…) był osobą, która dokonywała identyfikacji zwłok”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.

Roszczenie rodziców po śmierci syna oraz siostry po śmierci brata (13 lat), poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2013 r. Kierujący potrącił prawidłowo poruszającego się pieszego. Na skutek przedmiotowego zdarzenia chłopiec poniósł śmierć na miejscu.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Matka

30.000 zł

120.000 zł

120.000 zł

150.000 zł +odsetki

Ojciec

30.000 zł

120.000 zł

120.000 zł

150.000 zł +odsetki

Siostra

25.000 zł

76.000 zł

76.000 zł

101.000zł

+odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania na rzecz rodziców po śmierci syna.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Matka

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

Ojciec

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

Uzasadniając wyrok Sąd uwzględnił przede wszystkim fakt, że powodowie utracili więź ze swoim bliskim oraz prawo do posiadania pełnej rodziny. „Powodowie muszą nadal żyć ze świadomością utraty syna i przyrodniego brata i towarzyszącym im z tego powodu bólem”.

Sąd wskazał, iż „żałoba w rodzinie powodów nadal trwa, a pustka pozostała po wspólnym dziecku nie zostanie nigdy już zapełniona z uwagi na wiek powodów i ich tragiczne przeżycia związane ze śmiercią”. Odnośnie zasądzonego odszkodowania, w ocenie Sądu nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obojga powodów w związku ze śmiercią ich syna. „Obecnie rodzice chłopca utracili oczekiwane wsparcie na przyszłość od syna (…) Zmarły w przyszłości opiekowałby się rodzicami, pomagałby w ciężkich pracach, swoją osobą dawałby gwarancję, że najbliżsi mogą na niego liczyć”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Roszczenie dzieci po śmierci ojca poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2001 r. Kierujący samochodem osobowym, będąc pod wpływem alkoholu, na prostym odcinku drogi najechał na prawidłowo jadącego rowerem prawym skrajem jezdni poszkodowanego, który na skutek poniesionych obrażeń zmarł.

Dwójka dzieci zmarłego w chwili wypadku była niepełnoletnia, pozostała trójka była w wieku 18-23 lat.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

w I instancji

Zasądzono

w II instancji

Łączne zadośćuczynienie

Syn

ODMOWA

150.000 zł

50.000 zł

70.000 zł

120.000zł

+odsetki

Córka

ODMOWA

120.000 zł

50.000 zł

40.000 zł

90.000 zł

+odsetki

Córka

ODMOWA

150.000 zł

50.000 zł

40.000 zł

90.000 zł

+odsetki

Syn

ODMOWA

120.000 zł

50.000 zł

40.000 zł

90.000 zł

+odsetki

Córka

ODMOWA

120.000 zł

50.000 zł

40.000 zł

90.000 zł

+odsetki

Sąd I instancji uzasadniając wysokość przyznanych kwot wskazał, iż istotne cierpienia powodów miały charakter przemijający. W niniejszej sprawie wystosowano apelację, żądając podwyższenia przyznanych kwot. Sąd II instancji uwzględnił apelację w części, zasądzając ww. kwoty zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2016 r.

Roszczenie męża i dzieci po śmierci żony oraz matki, a także wnuków po śmierci dziadków, poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym w 1999 r. Samochód ciężarowy wjechał w prawidłowo stojący w celu ustąpienia pierwszeństwa samochód osobowy, wskutek czego samochód osobowy został przemieszczony na pas ruchu dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku wypadku śmierć ponieśli poszkodowani, będący pasażerami samochodu osobowego.

Powód

Wypłacono w trakcie procesu

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Mąż

40.000 zł

90.000 zł

50.000 zł

90.000 zł

+ odsetki

Syn

Wnuk

30.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

70.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

30.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

70.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

40.000 zł

ODMOWA

100.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

60.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

100.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

Córka

Wnuczka

40.000 zł

ODMOWA

120.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

80.000 zł

10.000 zł (po śmierci babci)

10.000 zł (po śmierci dziadka)

120.000 zł

+ odsetki

10.000 zł (po śmierci babci) + odsetki

10.000 zł (po śmierci dziadka) + odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania po śmierci żony na rzecz męża oraz na rzecz najmłodszej córki.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Mąż

ODMOWA

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

+odsetki

Córka

ODMOWA

20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

+odsetki

W uzasadnieniu Sąd wskazał: „W wyniku tragicznej śmierci (poszkodowanych) dotychczasowe życie powodów uległo załamaniu. Uczucie pustki i rozżalenia towarzyszy im do chwili obecnej. Wciąż szukają wytłumaczenia tego co się stało”. U powodów na skutek śmierci osób najbliższych wystąpiła reakcja depresyjna jako reakcja żałoby.

Sąd Okręgowy argumentując przyznanie stosownego odszkodowania w ww. kwotach podniósł, iż: „Należy podkreślić, iż tragiczna śmierć (matki i żony) odbiła się na stanie psychicznym powodów i spowodowała ograniczenie ich aktywności, znacznie uległa też pogorszeniu ich sytuacja finansowa. To wszystko zostało im bezpowrotnie „odebrane”, powodowie utracili środki materialne i niematerialne (opiekę i pomoc), jakich mogli oczekiwać od zmarłej”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 marca 2016 r.

Roszczenie rodziców i brata po śmierci syna oraz brata (18 lat) poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2009 r. Kierujący samochodem osobowym przekroczył administracyjnie dozwoloną prędkość i w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzania innego samochodu, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w rowerzystów, jednym z nich był poszkodowany.

Powód Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Matka ODMOWA 150.000 zł 100.000 zł 100.000 zł +odsetki
Ojciec 11.200 zł 138.800 zł 88.800 zł 100.000 zł +odsetki
Brat 5.950 zł 75.050 zł 44.050 zł 50.000zł

+odsetki

*Ubezpieczyciel w likwidacji przyjął 30 % przyczynienie się poszkodowanego do szkody.

**Sąd nie uwzględnił przyczynienia się poszkodowanego do szkody, wskazując, iż wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca.

Sąd w uzasadnieniu podniósł: „Niewątpliwie przeżycie śmierci najbliższego członka rodziny stanowi wielką dolegliwość psychiczną, której skutki rozciągają się na całe życie osoby bliskiej, w zasadzie nie do naprawienia wobec niemożności przywrócenia stanu poprzedniego. W każdym przypadku śmierć osoby bliskiej jest bolesnym ciosem przeżywanym nie tylko w momencie powzięcia o niej wiadomości, cierpienia psychiczne zawsze rozciągnięte są w czasie, a śmierć osoby bliskiej jest co do zasady najbardziej traumatycznym przeżyciem w życiu dla każdego człowieka. Zwłaszcza dotyczy to rodzica, niezależnie czy to matka, czy ojciec, który musi przeżyć śmierć swojego dziecka. Naturalny porządek rzeczy wobec śmierci dziecka zostaje bowiem gwałtownie odwrócony”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 marca 2016 r.

Roszczenie żony i dzieci po śmierci męża oraz ojca poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2014 r. Kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym samochodem. Poszkodowany był kierowcą prawidłowo poruszającego się pojazdu.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Żona

30.000 zł

120.000 zł

70.000 zł

100.000 zł +odsetki

Córka

15.000 zł

105.000 zł

65.000 zł

80.000 zł +odsetki

Syn

15.000 zł

105.000 zł

65.000 zł

80.000zł

+odsetki

W sprawie domagano się również stosownego odszkodowania na rzecz żony po śmierci męża.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne odszkodowanie

Żona

ODMOWA

30.000 zł

30.000 zł

30.000 zł

+odsetki

W uzasadnieniu Sąd wskazał: „Po śmierci (poszkodowanego) u powodów pojawiło się dużo uczuć takich jak rozpacz, ogromny żal, smutek, przygnębienie, poczucie niepowetowanej straty, co jest konsekwencją żałoby. Jakość życia powodów została w znacznym stopniu obniżona (…) Pozostałe uczucia smutku, osamotnienia i żalu będą towarzyszyły powodom z pewnością przez następne lata ich życia, powodowie do chwili obecnej doświadczają negatywnych emocji w okresach wspomnień o mężu i ojcu”.

Sąd Okręgowy uzasadniając przyznanie stosownego odszkodowania po śmierci męża podniósł, iż: „Zmarły bardzo dbał i opiekował się rodziną, żoną oraz dziećmi. Powódka nie musiała martwić się o bieżącą pomoc finansową, opiekę czy pomoc w pracach domowych, a więc mogła ona jeszcze przez długie lata liczyć na jego wsparcie i pomoc (…) Niewątpliwie więc śmierć poszkodowanego spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej powódki przejawiające się w utracie wsparcia i pomocy w rozmaitych sytuacjach życiowych, w utracie szansy na pomoc w przyszłości”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 31 maja 2016 r.

Roszczenie żony i córek po śmierci męża oraz ojca, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2004 r. Kierujący samochodem osobowym, będąc w stanie nietrzeźwości, zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. W wyniku wypadku śmierć ponieśli pasażerowie prawidłowo poruszającego się samochodu, jednym z nich był poszkodowany.

Powód

Wypłacono w likwidacji szkody

W.P.S.

Zasądzono

Łączne zadośćuczynienie

Żona

20.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

120.000 zł +odsetki

Córka

20.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

120.000 zł +odsetki

Córka

ODMOWA

120.000 zł

100.000 zł

100.000zł

+odsetki

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał: „szczególny rodzaj dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w rodzinie, utrzymywania więzi z najbliższymi członkami rodziny zasługuje w hierarchii wartości na wyjątkową ochronę. Naruszenie bowiem powyższego dobra osobistego powoduje nieodwracalną, ogromną stratę i cierpienie psychiczne. Relacje natomiast między małżonkami, jak i rodzicami a dziećmi należą do najbliższych w rodzinie (…) krzywda wywołana śmiercią współmałżonka jest jedną z najbardziej dotkliwych i najmocniej odczuwalnych z uwagi na rodzaj i siłę więzi rodzinnych oraz rolę pełnioną w rodzinie”.

Odnośnie żony zmarłego Sąd podniósł: „Po śmierci męża życie powódki uległo radykalnej zmianie, w której nie potrafiła się odnaleźć. Utraciła poczucie bezpieczeństwa, życiowej stabilizacji, możliwość opieki, pomocy i wsparcia”.

Odnośnie dzieci zmarłego Sąd argumentował przyznane kwoty zadośćuczynienia, wskazując: „powódki we wczesnym okresie dzieciństwa straciły ojca – jedną z dwóch najbliższych i najważniejszych osób, których nikt nie może zastąpić, pozbawione zostały tym samym miłości ojca, osobistych jego starań o utrzymanie i wychowanie, normalnego życia rodzinnego i poczucia bezpieczeństwa”.